Akreditace

Simulační centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně má akreditovány následující kurzy:

Další vzdělávání pedagogů SZŠ

Kurz pro další vzdělávání učitelů (pedagogických pracovníků) odborných zdravotnických předmětů, MŠMT.

  • Kurz je rozdělen do pěti modulů, z nichž každý obsahuje několik tematických okruhů. Pedagogové si mohou vybírat moduly dle aktuálních potřeb, se kterými jsou konfrontováni v rámci své probíhající výuky. Jedná se o tyto moduly – Zajištění a péče o invazivní vstupy, Nutriční terapie, Kardiopulmonální resuscitace, Komunikace s pacienty, Léčba bolesti.

Kurz Nové postupy v oblasti péče o pacienta, MŠMT.

  • Kurz zahrnuje teoretickou část a praktickou část. V rámci teoretické části účastníci navštěvují semináře, na kterých jsou předávány informace o inovovaných postupech a materiálech nově využívaných v péči o pacienta. Na teoretickou část navazuje část praktická. Jedná se o stáže na specializovaných pracovištích ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Kurz Aktuální postupy v přednemocniční a nemocniční péči u pacientů v akutním stavu, MŠMT.

  • Kurz se sestává z intenzivního praktického výcviku, jehož obsahem jsou teoretické přednášky a praktické nácviky ošetřování akutních stavů (kardiopulmonální resuscitace, dopravní nehody, interní stavy spod.) a stáží na ZZS JmK pod vedením odborníků.

Kurz Efektivní komunikace ve zdravotnictví, MŠMT.

  • Kurz je zaměřen na nácvik komunikačních dovedností prostřednictvím simulační výuky. Simulační výuka umožňuje nácvik nestandardních situací, se kterými se pedagogové nemusí na běžných praxích setkávat (např. agresivní pacient, osoba ohrožená domácím násilím, pozůstalí apod.)