Kniha Simulační Centrum u sv. Anny v Brně

V rámci 1. České multidisciplinární simulační konference, kterou jsme ve dnech 22. - 23. 4. 2015 pořádali ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, jsme pokřtili knihu s názvem Simulační centrum u sv. Anny v Brně.

Autorky, Mgr. Svatava Kalná, MgA Ing. Veronika Svobodová, Ing. Jitka Blažková, popisují proces vzniku simulačního centra v prostředí zdravotnického zařízení v České republice.

Obsah publikace
1. Úvod
2. Simulace
3. Simulace ve zdravotnictví
4. SICE – Simulační centrum
4.1 Technické zázemí
4.2 Výběrová řízení
4.3 Realizační tým
5. Simulační trénink komunikačních dovedností
5.1 Struktura bloku simulační výuky
5.2 Scénář
5.3 Příklady zpracovaných scénářů
6. Simulace v terénu

V případě Vašeho zájmu o tuto publikaci nás prosím kontaktujte na . Kniha je k dispozici zdarma.