Naše aktivity

Do roku 2015 proběhlo v Simulačním centru:

 • 78 čtyřhodinových bloků simulační výuky pro studenty SZŠ v rámci projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0028)
 • 40 čtyřhodinových bloků simulační výuky pro odborné pedagogy SZŠ v rámci projektu Inovativní vzdělávání pedagogických pracovníků SZŠ v JmK (reg. číslo CZ.1.07/1.3.41/02.0057)
 • 64 čtyřhodinových bloků simulační výuky pro nelékařský zdravotnický personál (sestry, sanitář/ošetřovatelé) v rámci projektu Simulační výuka komunikačních dovedností zaměstnanců zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji (reg. číslo CZ.1.07/3.2.04/06.0041)

Výukové filmy pro SZŠ:

 • Zobrazovací metody
 • RTG – rentgen
 • Intervenční radiologie
 • CT – počítačová tomografie
 • MR – magnetická rezonance
 • Ultrazvuk
 • Speciální zobrazovací metody
 • Manipulace s pacientem jako prevence úrazu nebo jiných onemocnění
 • Punkce
 • Vybrané ošetřovatelské úkony – podávání léků
 • Navazující péče o seniora – hospitalizace, propuštění, domácí péče, problematika sociální péče
 • Všeobecná sestra ve výzkumu
 • Klinické studie
 • Edukace pacienta s diagnózou DM
 • Periferní žilní vstupy a další možnosti vstupu do cévního systému