Nový projekt Nemocnice bez bariér

Přípravy na nový projekt zaměřený na komunikaci s handicapovanými pacienty s názvem Nemocnice bez bariér jsou v plném proudu.

Hlavním cílem projektu je přispět k odstranění bariér (fyzických i komunikačních) ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a vytvořit tak bezpečné prostředí pro všechny pacienty bez ohledu na jejich tělesné či jiné postižení.

V rámci projektu budou vytvořeny vzdělávací kurzy v oblasti manipulace a komunikace s handicapovanými pacienty, dále pak bude pořízeno potřebné vybavení pro lůžková oddělení FNUSA, které bude sloužit ke zvýšení bezpečnosti pacientů se specifickými potřebami.