Pilotní ověření vzdělávacích kurzů projektu SITKOM

Proběhlo pilotní ověření vzdělávacích kurzů projektu SITKOM.

Po ukončení realizaci 1. běhu simulační výuky proběhla průběžná evaluace. Účastníci kurzů vyplnili evaluační dotazníky, ty byly následně statisticky vyhodnoceny (s výsledky Vás seznámíme v některém z následujících příspěvků). Proběhla také interní evaluace kurzů (schůzky realizačního týmu s lektory a standardizovanými pacienty).
Z dotazníkového šetření a interních schůzek vzešly výstupy, na základě kterých byla simulační výuka modifikována, doplněna.
Následně začala realizace 2. běhu simulační výuky (leden-únor 2015).