O SICE

Simulační centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vzniklo v roce 2012 z iniciativy vedoucí Centra grantové podpory Veroniky Svobodové, náměstka pro intenzivní péči Václava Zvoníčka, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jany Zvěřinové a realizačního týmu vzdělávacího projektu Sestřičky Jitky Blažkové, Svatavy Kalné a Evy Bazgerové.

SICE poskytuje vzdělání v oblasti komunikace mezi zdravotnickým personálem, pacienty a jejich příbuznými, připravuje budoucí zdravotníky na jejich povolání, odborným pedagogům umožňuje rozšiřovat jejich teoretické znalosti i praktické dovednosti (Simulační trénink komunikace). Specializuje se také simulace situací prakticky využitelných v reálném životě např. nácvik záchrany lidského života, spolupráce složek integrovaného záchranného systému (Simulace v terénu).

Prostory SICE

Simulační centrum se nachází v areálu Fakultní nemocnice sv. Anny v Brně. Centrum disponuje potřebnými prostory účelově vybavenými špičkovou audiovizuální technikou, která umožňuje sledovat simulované situace nejen účastníkům vzdělávacích kurzů, ale i zájemcům o tuto problematiku, a to bez toho, že by aktéry svou přítomností rušili.

Díky obrovskému nasazení celého týmu, znalostem z oblasti medicíny, psychologie, pedagogiky, kooperací s odborníky, s profesionálními herci a figuranty, s využitím znalosti maskovacích technik a dostupných pomůcek dokážeme z každé simulované situace udělat situaci maximálně reálnou a při tom pro účastníky zcela bezpečnou.

Naše vize

Použití simulace s cílem zlepšit bezpečnost, kvalitu péče a vzdělání u pomáhajících profesí.

Náš cíl

Cílem SICE je poskytovat vzdělávání prostřednictvím simulací.