Simulace v terénu

SICE se specializuje také na simulace situací prakticky využitelných v reálném životě, jako je nácvik záchrany lidského života.
Při realizaci simulací v terénu úzce spolupracujeme s odborníky složek integrovaného záchranného systému. Reálnost simulovaných situací je zajištěna použitím potřebných rekvizit, profesionálním namaskováním zkušených figurantů a především jejich hereckými výkony.
Díky okamžité zpětné vazbě si účastníci simulace odnesou adekvátní odhad toho, jak by si v této psychicky a mnohdy i fyzicky náročné situaci vedli v reálném životě.

Prvky terénního výcviku

Schema teren

Simulované situace

  • Hromadná autonehoda
  • Úraz elektrickým proudem
  • Pád z výšky
  • Tepenné krvácení
  • Nehoda motocyklisty
  • Záchrana tonoucího na otevřené/uzavřené vodní ploše
  • Otrava CO2
  • Útok ozbrojené osoby