Prezentace našich výsledků

Zkušenosti získané přípravou, realizací a vyhodnocováním vzdělávacích kurzů byly prezentovány na několika mezinárodních konferencích.

  • 14th Annual International Meeting on Simulation in Healthcare SSH San Francisco, California, USA 2014, název projektu – Using professional actor in simulation teaching of communication skills: a pilot program for nursing school students in the Czech Republic

  • INTED 2014, 8th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, název projektu - Simulation Teaching of Communication Skills: A Pilot Program for Nursing Schools Students in the Czech Republic

  • 1st UAE Clinical Simulation Conference 2014, Dubai, United Arab Emirates, název projektu - Simulation teaching - a new trend in education of nursing students in the Czech Republic

  • 15th Annual International Meeting on Simulation in Healthcare SSH New Orleans, Lousiana USA 2015, název projektu - Simulation Education of Communication Skills for Health Professionals in the South Moravian Region

  • 21th Annual Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine - SESAM Belfast, Northern Ireland, 2015, název projektu - Simulation education of non-medical healthcare prefessionals effective patient education, Increasing readiness for crisis situations - Intensive health care training


Právě pracujeme na:

  • Tvorba a evaluace scénářů pro simulační výuku v oblasti ošetřovatelské péče

  • Tvorba a evaluace scénářů pro simulační výuku v oblasti ošetřovatelské péče o handicapované pacienty

  • Pilotní ověřování nových vzdělávacích kurzů

  • Evaluace nových vzdělávacích kurzů

  • Tvorba metodiky pro kurzy zaměřené na oblast spolupráce IZS